Tag: ไส้ติ่ง

ไส้ติ่งอักเสบ

ไส้ติ่งอักเสบ เป็นปัญหาสุขภาพที่อยากให้รู้เท่าทัน ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการอักเสบขึ้นมาของไส้ติ่ง จะพบว่าเกิดขึ้นมาในระหว่างลำไส้เล็กในส่วนปลาย และลำไส้ใหญ่ในส่วนต้น โดยจะเกิดอาการขึ้นมาแบบเฉียบพลัน จำเป็นที่ต้องได้รับการรักษา ไม่เช่นนั้นจะไส้ติ่งแตกได้ จนทำให้เชื้อโรคที่อยู่ในไส้ติ่งเกิดการแพร่กระจายไปในร่างกาย แล้วเข้าไปในกระแสเลือด จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ในที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเพศใด อายุเท่าใดก็ตาม ล้วนแล้วมีความเสี่ยงอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น  อาการและสาเหตุของ…