Tag: ไต

สุขภาพไต

ใครที่ไม่อยากให้ไตทำงานหนัก และอยากให้ สุขภาพไต ดี ควรที่จะเลือกรับประทาน แต่อาหารที่มีประโยชน์กับร่างกาย โดยเฉพาะโปรตีนที่ดี ไม่ควรกินโปรตีนที่มีไขมันสูงจนเกินไป และอาหารไม่ควรที่จะเลือกแบบผ่านการแปรรูป เพราะว่าอาหารเหล่านี้ จะมีสารปนเปื้อนที่เยอะมากๆ และสารเหล่านี้ ก็จะส่งผลทำให้ไตของเราทำงานหนัก รวมไปถึงการปรุงรส ควรที่จะปรุงเพียงแค่แค่ได้รสชาตินิดๆ หน่อยๆ…

กรวยไตอักเสบ

กรวยไตอักเสบ เป็นภาวะที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียอวัยวะกรวยไต จะอยู่ตรงไตและท่อไต ทำให้ผู้ป่วยต้องมีการรักษาโดยทันที ในความดูแลของแพทย์ ไม่เช่นนั้นไตจะเกิดความเสียหายอย่างหนัก และร้ายแรงจนถึงขั้นที่เสียชีวิตได้ และส่วนใหญ่เกิดขึ้นทันที จะเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ทำให้ต้องมาติดตามถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันให้ได้   อาการและสาเหตุของภาวะ กรวยไตอักเสบ…