Tag: ไข้สมองอักเสบ

ไข้สมองอักเสบ

ไข้สมองอักเสบ เป็นโรคที่เรียกว่ามีความร้ายแรงอย่างมาก เราต้องมีการระวังตัวเอง ป้องกันอย่าให้มีพาหะที่ดีเลยคือยุง มากัดเราได้ ไม่ว่าจะเป็นยุงประเภทไหนก็ตาม ที่มันเสี่ยงต่อชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ ที่มันเป็นอุปสรรคมาก ไม่ว่าเราจะทำอะไรมันก็รู้สึกว่ายุ่งไปหมดนั่นเอง เราจะขาดโอกาสในเรื่องการงานหลายอย่าง ที่ไม่ว่าจะเป็นการที่เรานั้นลุกทำงานไม่ไหว เป็นต้น เราต้องมีการดูแลตัวเองให้ใส่ใจมากพอ ที่จะทำให้สุขภาพตัวเราเองไม่ย่ำแย่ไปกว่านี้ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าโรคในตัวมีแล้วหรือยัง เพราะฉะนั้นต้องใช้ชีวิตให้มีความระมัดระวังมากที่สุด…