Tag: โรคเกี่ยวกับความจำ

ภาวะลืมเหตุการณ์ทั้งหมดชั่วคราว (TGA)

ภาวะลืมเหตุการณ์ทั้งหมดชั่วคราว (TGA) คืออาการที่ทำให้ผู้ที่เป็นเสียในส่วนของความจำนั้นไปชั่วคราวโดยที่แบบไม่ได้ทันตั้งตัวหรือเรียกได้ว่าแบบฉับพลัน ซึ่งยังทำให้ผู้ที่ป่วยอาจจะไม่สามารถจะจำเหตุการณ์หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นนั่นเอง ทั้งนี้ยังอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีความสับสนกับตัวเองและสิ่งๆต่างโดยรอบได้ทุกเมื่อ และจะทำให้เกิดผผลกระทบกับการใช้ชีวิตอย่างมากในช่วงระยะเวลาสั้นก็สามารถสร้างความเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้นั่นเอง แต่ว่าความจำก็จะกลับมาภายหลัง อาการและสาเหตุของ ภาวะลืมเหตุการณ์ทั้งหมดชั่วคราว (TGA) ในตัวของผู้ป่วยจะจำเรื่องที่ผ่านมาได้แต่จะจำไม่ได้ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่นานนี้เป็นอย่างไร โดยจะมีอาการที่สังเกตได้คือ อาการที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่ต้นเหตุจากระบบปราสาท และผู้ที่ป่วยนั้นจะไม่มีประวัติที่ได้รับการบาดเจ็บหรือมีการกระทบของศีรษะ ความจำจะกลับมาภายหลัง และผู้ป่วยนั้นก็ไม่มีความผิดปกติอะไรที่เห็นชัดๆ…

อัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์ เป็นสิ่งที่น่ากลัวเวลาที่มีผู้ป่วยอยู่ในบ้านของเรา เพราะว่าเขาอาจจะได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตมากแน่ๆ อีกทั้งยังอาจจะมีอุบัติเหตุและก่อให้เกิดความอันตรายแก่ตัวของผู้ป่วยเองได้ ดังนั้นควรที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยนั่นเอง สาเหตุและอาการของ อัลไซเมอร์ หากพูดถึงอาการนั้นก็จะมีสิ่งที่สามารถเห็นได้ชัดเลยคือ มีความหลงลืมมากขึ้น สับสนในเรื่องบางเรื่องที่ไม่ควรจะงง พัฒนาการของผู้ป่วยนั้นอาจจะช้าหรือเร็วกว่าคนทั่วไปได้ ในส่วนมากจะพบกับผู้สูงอายุ โดยจะแบ่งเป็นช่วงระดับความรุนแรงในแต่ละรายของผู้ป่วย โดยสาเหตุมาจาก อายุที่มีมากขึ้น การได้รับอุบัติเหตุที่บริเวณศีรษะ…