Tag: โรคย้ำคิดย้ำทำ

ความวิตกกังวล

ความวิตกกังวล เป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจมันดีด้วยซ้ำ ในสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้กับทุกคน ในความเสี่ยงที่อันตรายต่อร่างกาย เราอาจจะไม่ได้นึกถึงในขณะที่คิดเรื่องอื่นอยู่เท่าไหร่นัก โดยเป็นความเครียด ที่เราได้รับรู้เรื่องราวต่างๆมา ในสถาการณ์ที่มันไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับเรา โดยยากที่จะหาทางรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มาได้ โดยเกิดเป็นความคิดวนเวียนอยู่ในหัวเสมอมา จนเกิดอันตรายต่อร่างกาย ล้วนเป็นผลเสียที่เกิดขึ้นมาได้มาก แต่เราเองต้องหาวิธีในการผ่อนคลายความเครียด กำจัดความรู้สึกนี้ออกไปให้ได้ ด้วยวิธีที่ถูกต้องนั่นเอง ความวิตกกังวล…