Tag: โรคพยาธิใบไม้ในเส้นเลือด

โรคพยาธิใบไม้ในเส้นเลือด

โรคพยาธิใบไม้ในเส้นเลือด เป็นโรคที่มีการติดต่อได้ในปัจจุบันนี้ ที่สร้างความน่ากังวลให้กับเราอย่างมาก เป็นผลต่อร่างกายของเรา ที่มันส่งผลร้ายแรงได้ถ้าไม่มีการรักษาที่ถูกวิธี ที่จากการสำรวจมาแล้วเป็นปัญหาที่เรียกว่าระดับโลก ต้องพยายามที่จะกำจัดโรคนี้ออกไปให้เกวันหนึ่ง ซึ่งแต่ละปีพบผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มากกว่าหลักล้านคน ที่สร้างความปั่นป่วนในชีวิต โดยเชื้อที่เข้ามาในประเทศไทยมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่ารุนแรงมากแค่ไหน แต่ที่พบมากในไทยคือซิสโทโซมา จาพอนิคุม เกิดขึ้นในบางท้องถิ่นแต่ไม่ได้เป็นทุกพื้นที่ ก่อนที่เราจะรู้อย่างละเอียดและลึกซึ้งกัน เราต้องมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นและสามารถมีแนวทางการป้องกันตัวเองได้อย่างถูกวิธี…