Tag: โรคต้อกระจก

โรคต้อกระจก

โรคต้อกระจก เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณดวงตาของเรา ที่ดวงตามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราทุกคน ไม่มีทางที่จะขาดได้เลย เวลาเราออกไปเผชิญโลกภายนอกก็อยากที่จะเห็นอะไรที่มันสวยงาม ไม่มีความมือในชีวิต อยากที่จะเห็นหน้าครอบครัวและคนที่เรารักทุกวัน เพราะฉะนั้นต้องรักษาดวงตาดวงนี้ที่เรามีอยู่ให้ดีที่สุด ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นมา เพราะว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่นำทางชีวิตของคนเราเลย ในส่วนนี้เป็นความผิดปกติของเลนส์ภายในดวงตาของเรา ที่มันมีสีขาวแอบสีขึ้นปนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด เกิดความมัวเวลาที่มองภาพต่างๆ มองไม่ชัด เป็นต้น ที่เราต้องพยายามหาวิธีในการรักษา…