Tag: โรคติดต่อ

ไข้หวัดหมู

ไข้หวัดหมู เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่ล้วนแล้วจะแสดงอาการออกมาให้เราได้รับรู้กัน แต่ความรุนแรงขึ้นอยู่ว่ามีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่เสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ในทางการแพทย์จึงกล่าวถึงภาวะนี้ว่า เป็นการที่ติดเชื้อไวรัส ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ โดยอาการที่จะแสดงออกมาให้รู้ จะราวกับว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดาเลย บางท่านอาจจะแยกไม่ออก และเป็นโรคนี้ไม่รู้ตัว โดยไวรัสนี้ไม่มีการแพร่กระจายที่สู่คนได้ แต่ถ้าหากว่ามีการไปสัมผัสหมูที่ป่วยเลยโดยตรง อาจจะติดเชื้อได้ โดยจะเกิดสู่คนนั่นเอง ทำให้เราต้องมีการติดตามถึงอาการ…