Tag: โรคตาแดง

โรคตาแดง

โรคตาแดง เป็นภาวะที่เกิดขึ้นกับในดวงตาของเรา ที่หลายคนจะเคยเจอกับปัญหานี้เป็นกันประจำอยู่แล้ว ที่เป็นการติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อโรคตามอากาศหรือจากการที่ได้ไปสัมผัสโดยตรง ที่มีการขยี้ตา เอามือไปจับดวงตา ในขณะที่มือของเราก็ไม่สะอาด จะพบมากในช่วงของฤดูที่เป็นหน้าฝน ที่มีเชื้อไวรัสเป็นจำนวนมาก อาจจะเกิดจากการที่เรามีปัญหาในเรื่องของระบบการทำงานการหายใจที่ผิดปกติไป โดยเป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ง่ายมาก ที่จากคนสู่คนได้เพียงแค่มีการใช้ของร่วมกัน สัมผัสโดยตรงจากผู้ที่ป่วยเกี่ยวกับปัญหานี้ การหายใจที่ใกล้เกินไป โดยที่อีกฝ่ายไม่มีหน้ากากอนามัยมาป้องกัน ซึ่งจะพบมากในเด็กที่อายุน้อย…