Tag: โรคตา

ภัยเสี่ยงใกล้ตัว

ตากุ้งยิง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่ล้วนแล้วจะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ที่เกิดขึ้นได้เรื้อรังมาก ในทางการแพทย์จึงกล่าวได้ว่า เป็นการที่เปลือกตาการอักเสบขึ้นมา จะเกิดตุ่มนูนเล็ก ที่คล้ายกับสิงขึ้น จะทำให้เกิดความทรมานและเจ็บปวดได้อยู่บ่อยครั้ง ที่เกิดขึ้นได้มากกว่าจุดเดียวหรือจะหลายจุดได้ เป็นได้ที่ดวงตาด้วยกันทั้งสองข้าง จนต้องทำการรักษาถ้าหากว่าไม่หายประมาณ 3 วันขึ้นไป แต่โดยปกติแล้วจะหายได้เองไม่กี่วัน ทำให้เราต้องรู้ถึงอาการ…

โรคตาขี้เกียจ

โรคตาขี้เกียจ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศ โดยส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 7 ขวบ เพราะว่าในช่วงนี้จะมีการพัฒนาในเรื่องของการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญมาก เป็นอาการส่งผลต่อการมองเห็นที่ไม่ชัด มีความพร่ามัว ต้องทำการรักษา ถ้าหากว่าปล่อยไว้เป็นระยะเวลาที่นาน จะทำให้การมองเห็นไม่ดี และร้ายแรงมากที่สุดถึงขึ้นที่จะสูญเสียการมองเห็นได้ถาวร เกิดขึ้นได้ 1 หรือ 2…

ตาบอดสี

ตาบอดสี เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้อยู่บ่อย โดยที่เราอาจจะไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่าตนเองได้ประสบกับโรคนี้อยู่ ที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนมีความเสี่ยงอยู่ด้วยกันทั้งนั้น แล้วจะเกิดได้กับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ในทางการแพทย์ได้กล่าวว่าเป็นการที่เราได้เห็นภาพในบางสีไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร หรืออาจจะเห็นสีเพี้ยนไปเลยก็เป็นได้ จากคนที่มีสายตาเป็นปกติจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยในปัจจุบันนี้เราสามารถทดสอบกับตัวเองได้ ในการค้นหาภาพการทำสอบได้ เป็นการสันนิษฐานที่ให้เราได้สังเกตตนเองกัน ส่วนมากแล้วจะเป็นในสีเหลือง ส้ม แดง และสีเขียว…