Tag: โรคตา

ต้อกระจก

ต้อกระจก เป็นภาวะที่ดวงตาของผู้ป่วยนั้น มีเลนส์แก้วตาที่ไม่ชัดเจน อาจจะมีความขุ่นมัว ซึ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบที่ทำให้ดวงตามองเห็นได้ไม่ปกติดังเดิม และยังทำให้เกิดการพร่ามัวของการมองเห็นอีกด้วย ถึงแม้ว่าโรคนี้ผู้ป่วยจะไม่ได้รับถึงความเจ็บป่วยแต่ก็ทำให้รู้สึกไม้ดีได้ เพราะอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์ก็คือดวงตา โดยโรคนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในดวงตาทั้งสองข้าง ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะมีอายุที่ค่อนข้างมาก เพราะว่าอายุการใช้งานย่อมเสื่อมเป็นปกติ แต่ถึงอย่างไรก็ควรที่จะทำการรักษา หากไม่รีบรักษาอาจจะทำให้ตาบอดได้เลยทีเดียว อาการและสาเหตุของ ต้อกระจก ว่าด้วยลักษณะอาการที่เกิดขึ้นนั้นผู้ป่วยจะสามารถรับรู้ได้ด้วยตนเองคือ…

ภัยเสี่ยงใกล้ตัว

ตากุ้งยิง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่ล้วนแล้วจะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ที่เกิดขึ้นได้เรื้อรังมาก ในทางการแพทย์จึงกล่าวได้ว่า เป็นการที่เปลือกตาการอักเสบขึ้นมา จะเกิดตุ่มนูนเล็ก ที่คล้ายกับสิงขึ้น จะทำให้เกิดความทรมานและเจ็บปวดได้อยู่บ่อยครั้ง ที่เกิดขึ้นได้มากกว่าจุดเดียวหรือจะหลายจุดได้ เป็นได้ที่ดวงตาด้วยกันทั้งสองข้าง จนต้องทำการรักษาถ้าหากว่าไม่หายประมาณ 3 วันขึ้นไป แต่โดยปกติแล้วจะหายได้เองไม่กี่วัน ทำให้เราต้องรู้ถึงอาการ…

โรคตาขี้เกียจ

โรคตาขี้เกียจ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศ โดยส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 7 ขวบ เพราะว่าในช่วงนี้จะมีการพัฒนาในเรื่องของการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญมาก เป็นอาการส่งผลต่อการมองเห็นที่ไม่ชัด มีความพร่ามัว ต้องทำการรักษา ถ้าหากว่าปล่อยไว้เป็นระยะเวลาที่นาน จะทำให้การมองเห็นไม่ดี และร้ายแรงมากที่สุดถึงขึ้นที่จะสูญเสียการมองเห็นได้ถาวร เกิดขึ้นได้ 1 หรือ 2…

ตาบอดสี

ตาบอดสี เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้อยู่บ่อย โดยที่เราอาจจะไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่าตนเองได้ประสบกับโรคนี้อยู่ ที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนมีความเสี่ยงอยู่ด้วยกันทั้งนั้น แล้วจะเกิดได้กับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ในทางการแพทย์ได้กล่าวว่าเป็นการที่เราได้เห็นภาพในบางสีไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร หรืออาจจะเห็นสีเพี้ยนไปเลยก็เป็นได้ จากคนที่มีสายตาเป็นปกติจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยในปัจจุบันนี้เราสามารถทดสอบกับตัวเองได้ ในการค้นหาภาพการทำสอบได้ เป็นการสันนิษฐานที่ให้เราได้สังเกตตนเองกัน ส่วนมากแล้วจะเป็นในสีเหลือง ส้ม แดง และสีเขียว…