Tag: โรคด่างขาว

โรคด่างขาว

โรคด่างขาว เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นมากับเซลล์ โดยมีหน้าที่ในการสร้างเม็ดสีผิว เมื่อเซลล์นี้เกิดโดนทำลายขึ้นมา หรืออาจเกิดการหยุดสร้างเม็ดสีผิว จะส่งผลให้เกิดเป็นด่างขาวขึ้นมาได้ ราวกับว่ามีน้ำนมราดที่ผิวหนังขึ้นมา ไม่ว่าจะส่วนไหนของร่างกายสามารถเกิดปัญหาได้ แต่ที่พบได้บ่อยจะเกิดที่ใบหน้า ตามรอยพับแขน มือ ขา คอ ทำให้สีผิวไม่มีความสม่ำเสมอ จนทำให้ไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตในรูปลักษณ์ร่างกายของตนเอง…