Tag: โรคความดัน

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง เป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาได้ไม่รู้ตัว ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยที่ประสบปัญหาในโรคนี้เยอะมากขึ้น ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นเกี่ยวกับความดันเลือด ที่อยู่ภายในหลอดเลือดแดง มีค่าที่สูงกว่าปกติมากอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการรักษาโดยแพทย์ ไม่เช่นนั้นอาจจะอันตรายต่อสุขภาพ รุนแรงได้จนถึงขั้นที่เสียชีวิตได้เลย แล้วในสถานการณ์ตอนนี้ในทั่วโลก แนวโน้มมีโอกาสที่สูงขึ้นมาก จนทำให้เป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตเลยทีเดียว แล้วยังเป็นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในโรคต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดในสมอง ความดันสมอง…

ความดันต่ำ

ความดันต่ำ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชายก็ตาม ล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิด ที่เราต้องรู้เท่าทันเป็นสิ่งที่สำคัญ และไม่ควรมองข้ามแต่อย่างไร ในทางการแพทย์จึงกล่าวได้ว่าเป็นการที่ความดันเลือดในหลอดเลือดแดง ที่มีค่าต่ำมากกว่าปกติ หลายท่านอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตนเองประสบกับปัญหาภาวะนี้อยู่ จนมีอาการที่แสดงออกมาให้เห็นกันอย่างชัดเจนอีกด้วย โดยยังมีหลายประเภทในความดันนี้ ที่จะมีค่าลดลงส่วนใหญ่แล้วจากการเปลี่ยนท่าทางที่มีความกะทันหัน จากการที่กินอาหารเยอะจนเกินไป เป็นต้น ที่อาจจะเสี่ยงถึงอันตรายต่อสุขภาพจนช็อกได้ อาการและสาเหตุของ ความดันต่ำ…