Tag: โรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อน คือ โรคที่ถือว่ามีสาเหตุนั้นมาจากการที่ทางด้านสารที่เป็นตัวคัดหลั่งในทางกระเพาะของตัวเราเองนั้นมีการไหลย้อนกลับไปที่หลอดอาหารไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของแก๊สหรือกรด  ทำให้เมื่อกรดหรือแก๊สไหลกันไปแบบย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหารมากขึ้นหรือบ่อยครั้งร่างกายก็จะเกิดอาการต่างๆตามมา เช่น มีอาหารออกมาจากลำคอ รู้สึกจุดเสียด มีรสเปรี้ยวขมในคอหรือปาก เป็นต้น ซึ่งความน่ากลัวของมันคืออาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้ เช่น ถ้าเป็นรุนแรงก็อาจทำให้เกิดแปลจนกลืนอาหารลำบาก นอกจากนี้โรคกรดไหลย้อนยังทำให้เกิดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งหลอดเลือดอาหารได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันโอกาสเกิดอาจจะยังพบได้น้อยแต่มันก็ถือเป็นอีกหนึ่งความน่ากลัวของโรคที่คงไม่มีใครอยากเป็น ฉะนั้นวันนี้เราจะพาไปดู 4…

โรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อน เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่ล้วนมีความเสี่ยงอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น  ที่ขึ้นอยู่กับว่าเราเองจะรู้เท่าทันโรคนี้ได้หรือไม่ ที่มันเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความลำบากในชีวิตได้มาก อีกทั้งยังไม่สามารถมีความสุขในชีวิตเมื่อเกิดอาการขึ้นมาได้อย่างเต็มที่ ความสามารถของเราจะอยู่ในปริมาณที่มีขีดจำกัดด้วย ล้วนเกิดความทรมานในการใช้ชีวิต โรคนี้จากความหมายที่แท้จริงคือการที่กระเพาะอาหารเกิดแก๊สขึ้นมา และเป็นการไหลย้อนกลับสวนขึ้นมาได้ จนเกิดกรดมา ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรืออายุเท่าใดก็ตาม ความเสี่ยงมีเท่ากันทั้งสิ้น ที่เราเองต้องรู้เท่าทันถึงอาการที่เกิดขึ้นให้ได้ สาเหตุและภาวะที่เกิดขึ้นแทรกซ้อนขึ้นมาได้ แล้วเราจะได้มีการระวังตัวไม่ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเช่นนี้ขึ้นอีก…