Tag: อ่านหนังสือ

สุขภาพจิต

จิตใจของคนเรานั้น ต้องบอกเลยว่าเป็นจิตใจ ที่อยู่ภายในของร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่า จะมีความสุขหรือมีความทุกข์ แต่จะแสดงออกมาด้วยสีหน้าท่าทางภายนอกให้เห็นได้อย่างแจ่มชัด ฉะนั้นสุขภาพที่ดีสามารถดูได้จากบุคลิกภาพภายนอก อย่างเช่น มีความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใส แต่หากจิตใจของคนเรานั้นมีความทุกข์แล้วก็แน่นอนว่าสุขภาพภายนอกนั้นก็จะดูไม่ร่าเริง ฉะนั้น ในที่นี้เราจะกล่าวถึงการดูแล สุขภาพจิต ของคุณให้มีสุขภาพที่ดูดีและมีความสดใสในทุกๆวัน ซึ่งวิธีการดูแลสุขภาพให้ดีนั้นมีวิธีที่ง่ายมากๆ ดังต่อไปนี้ วิธีแรกของการดูแล…