Tag: อาหารเป็นพิษ

อาหารเป็นพิษ

อาหารเป็นพิษ เป็นภาวะที่ผู้ป่วยได้มีการรับประทานในส่วนของอาหารที่ถือว่าไม่มีความสะอาดนั้นรับเข้าไป หรือมีในส่วนของพวกเชื้อโรคปนรับเข้ามา ซึ้งก่อให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายได้ และส่งผลให้ผู้ป่วยนั้นปวดท้องเป็นอย่างมาก ท้องเสีย โดยบางรายอาจจะร้ายแรงจะหมดแรงหรือเป็นลมหมดสติไปเลยก็ได้ ซึ่งเรื่องเป็นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน ไม่เลือกว่าจะเกิดกับอายุเท่าใด หรือเพศอะไร ทั้งนี้หากท่านที่มีอาการรุนแรงควรรีบพทแพทย์ทันที อาหารเป็นพิษ กับอาการที่พบและสาเหตุที่เกิด ในส่วนของลักษณะอาการที่สามารถพบได้ทั่วไปคือ ท้องเสียขับถ่ายปล่อยมาก มีอาการปวดท้องที่ค่อนข้างจะรุนแรง…