Tag: อารมณ์รุนแรง

อารมณ์แปรปรวน

อารมณ์แปรปรวน เป็นลักษณะที่ทำให้เรารู้สึกว่าอารมณ์ของเราไม่คงที่และเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจะเกิดได้จากธรรมชาติ หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของระบบภายในไม่ว่าระดับฮอร์โมนและจิตก็ได้ เช่นไบโพลาร์ แต่ถึงอย่างไรก็ยังสามารถพบได้กับบุคคลที่เป็นวัยทองหรือมีอายุมากขึ้น โดยรวมๆแล้วนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ให้ร่างกายพบความอันตรายมากนัก แต่ก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีการกระทบต่อจิตใจของคนรอบตัวด้วยคำพูดนั่นเอง ถ้าหากรู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติร่วมด้วยควรรีบไปพบแพทย์ทันที อาการและสาเหตุของภาวะ อารมณ์แปรปรวน ลักษณะของอาการคือมีดังนี้ ผู้ที่เป็นจะมีสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ อารมณ์นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเร็วมากเร็วจนคนรอบข้างตามไม่ทัน และก็มีความรู้สึกว่าตัวเองมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงในวันบ่อยเกินไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่วนมากจะเกิดขึ้นมาโดยไม่ค่อยมีสาเหตุเลย…