Tag: อาการป่วย

ภาวะตัวเย็นเกิน

ภาวะตัวเย็นเกิน เป็นปัญหาที่เกิดอยู่เสมอ โดยที่หลายท่านอาจจะไม่คาดคิดว่ามีอยู่ด้วย ในบางครั้งเราอาจจะประสบปัญหาได้แบบไม่รู้ตัว ในทางการแพทย์จึงกล่าวได้ว่าเป็นการที่ร่างกายของเรานั้น มีการเสียความร้อนที่เร็วมาก จนทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเราลดลงมาก และมีความรวดเร็วมากที่สุด ที่จะน้อยกว่า 35 องศาเซลเซียส ที่ทำให้ระบบการทำงานในร่างกายของเรามีความแย่ลง จนเกิดความล้มเหลวได้ในที่สุด จนทำให้เราเสียชีวิตได้แบบไม่ทันตั้งตัว จนทำให้ต้องรู้ถึงอาการ สาเหตุ…