Tag: อาการชา

ชาปลายนิ้ว

ชาปลายนิ้ว เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ที่ส่งผลก่อให้เกิดอาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมา ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นอาการเหน็บชา ที่เกิดขึ้นมากับตัวของผู้ป่วย ทำให้ไม่มีความรู้สึกในบริเวณนิ้วมือขึ้นมา อาจจะถึงขั้นไม่สามารถหยิบสิ่งของได้ สามารถเกิดขึ้นได้กับมือข้างเดียว หรืออาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งสองข้างได้ ถ้าหากว่ารุนแรงมากขึ้นจะมีอาการอื่นแสดงเข้ามาร่วมด้วย  อาการและสาเหตุของภาวะ ชาปลายนิ้ว อาการที่เกิดขึ้นจะสังเกตได้จากการที่ชาตามนิ้วมือ ไม่มีความรู้สึก จะเกิดที่ปลายนิ้ว…