Tag: อัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์ เป็นสิ่งที่น่ากลัวเวลาที่มีผู้ป่วยอยู่ในบ้านของเรา เพราะว่าเขาอาจจะได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตมากแน่ๆ อีกทั้งยังอาจจะมีอุบัติเหตุและก่อให้เกิดความอันตรายแก่ตัวของผู้ป่วยเองได้ ดังนั้นควรที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยนั่นเอง สาเหตุและอาการของ อัลไซเมอร์ หากพูดถึงอาการนั้นก็จะมีสิ่งที่สามารถเห็นได้ชัดเลยคือ มีความหลงลืมมากขึ้น สับสนในเรื่องบางเรื่องที่ไม่ควรจะงง พัฒนาการของผู้ป่วยนั้นอาจจะช้าหรือเร็วกว่าคนทั่วไปได้ ในส่วนมากจะพบกับผู้สูงอายุ โดยจะแบ่งเป็นช่วงระดับความรุนแรงในแต่ละรายของผู้ป่วย โดยสาเหตุมาจาก อายุที่มีมากขึ้น การได้รับอุบัติเหตุที่บริเวณศีรษะ…