Tag: หลอดลมอักเสบ

หลอดลมอักเสบ

หลอดลมอักเสบ เป็นภาวะที่มีความรุนแรงมากต่อชีวิต ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตที่ไม่มากก็น้อย ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วยว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน เราจะพบว่าโรคนี้จะเป็นได้ทุกคน ที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ที่ต้องระมัดระวังอย่างมาก ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการอักเสบที่ส่วนของทางด้านหลอดลมในบริเวณของเยื่อบุนั่นเอง ที่ทำให้มีความบวมเกิดขึ้น และเกิดเสมหะมาได้ ทำให้การหายใจนั้นมีความผิดปกติมากกว่าเดิม จนเกิดเป็นหวัดขึ้นมา แล้วยังไม่พอเท่านั้นยังเป็นการรอักเสบขึ้นอย่างต่อเนื่องในอวัยวะต่างๆของร่างกาย ที่มันมีทั้งแบบที่เฉียบพลัน และเกิดขึ้นแบบเรื้อรังนั่นเอง ทำให้เราต้องสังเกตตนเองและหมั่นตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอด้วย…