Tag: หน้าฝน

วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก

วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก ไม่ให้เกิดกับเด็กและผู้ใหญ่โรคที่อันตรายมากที่สุดในปัจจุบันมีหลายโรคที่เราต้องระมัดระวัง ในช่วงหน้าฝนโรคที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือโรคไข้เลือดออกที่พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโลกที่มีความอันตรายมาพร้อมกับพายุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณต่างๆทำให้ยุงลายได้มีการฟักตัว สามารถทำให้เราเสียชีวิตจากการมีโรคเหล่านี้ได้คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกแต่ละปี ก็มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นเราต้องทำการศึกษาข้อมูล เราจึงอยากทำการแนะนำสำหรับ วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก ไว้ดีกว่าต้องมาแก้ทีหลังเพราะโรคแบบนี้ถ้าเราไม่ระมัดระวัง ถ้าไม่เกิดกับเราที่เป็นผู้ใหญ่เกิดกับลูกหลานเกิดกับเด็กก็จะทำให้เกิดการสูญเสียได้ง่ายเพราะเด็กมีภูมิคุ้มกันที่น้อยกว่าเราเราโตแล้ว อาจจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเราสามารถตบยุงได้ในขณะที่ยังไม่ทันกลับแต่เด็กไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้วิธีการป้องกันต่างๆ สิ่งที่เราควรศึกษาข้อมูลคืออะไรเราต้องรู้ข้อมูลว่าไข้เลือดออกในแต่ละปี วิธีการพยากรณ์มีจำนวนคนเสียชีวิตจำนวนกี่ปี กลุ่มที่จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกต้องมีอาการแบบไหนและเด็กอายุเท่าไหร่ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก็คือ เสียงในการเสียชีวิตก็คืออยู่ที่ประมาณอายุ 0-4…