Tag: สุขภาพไต

สุขภาพไต

ใครที่ไม่อยากให้ไตทำงานหนัก และอยากให้ สุขภาพไต ดี ควรที่จะเลือกรับประทาน แต่อาหารที่มีประโยชน์กับร่างกาย โดยเฉพาะโปรตีนที่ดี ไม่ควรกินโปรตีนที่มีไขมันสูงจนเกินไป และอาหารไม่ควรที่จะเลือกแบบผ่านการแปรรูป เพราะว่าอาหารเหล่านี้ จะมีสารปนเปื้อนที่เยอะมากๆ และสารเหล่านี้ ก็จะส่งผลทำให้ไตของเราทำงานหนัก รวมไปถึงการปรุงรส ควรที่จะปรุงเพียงแค่แค่ได้รสชาตินิดๆ หน่อยๆ…