Tag: สุขภาพเล็บ

ดูแลเล็บมือและเล็บเท้า

ดูแลเล็บมือและเล็บเท้า เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ที่เราต้องหัดดูแลในส่วนของเล็บทั้งหมด เนื่องจากว่าเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญต่อร่างกายของเรา ที่ไม่ว่าจะต้องการหยิบของ ขับรถ จับนู่นนี่ แกะอาหารเป็นต้น ล้วนต้องมีการใชเล็บเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ เป็นตัวที่ใช้นการป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายจากภายนอกที่เข้ามาทำลายเล็บในส่วนเนื้อด้านในของเรา จะได้มาเกิดความบาดเจ็บขึ้นในอนาคตได้ แล้วยังเป็นตัวที่สามารถบอกได้ว่าร่างกายของเราเกิดความผิดปกติขึ้นหรือไม่ มีปัญหาด้านสุขภาพส่วนไหน อวัยวะไหน ที่ต้องหาการรักษาโดยตรวจสสุขภาพที่โรงพยาบาลได้เลย ถือว่าเล็บเป็นส่วนที่สำคัญในอวัยวะของร่างกายที่ขาดไม่ได้…