Tag: สมองพิการ

สมองพิการ

สมองพิการ เป็นโรคที่เกิดขึ้นมา เป็นความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบในส่วนของประสาท โดยจะเกิดขึ้นมาในทารก และในเด็กเป็นส่วนมาก การที่สมองในส่วนหน้า ได้มีการทำงานโดยเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหว แล้วเกิดความผิดปกติขึ้น จนทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมา หรืออีกนัยหนึ่งคือการที่มีพัฒนาการไม่ได้เกิดความสมบูรณ์ แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาจะเป็นการเกิดผลเสียต่อกล้ามเนื้อ ที่มีการทรงตัวได้ยากลำบากมาก การเคลื่อนไหวของร่างกาย ที่ไม่ได้ปกติแบบเดิมอีกต่อไป ทำให้ใช้ชีวิตได้ยากลำบากมากขึ้น  อาการและสาเหตุของ…