Tag: สมอง

สมองพิการ

สมองพิการ เป็นโรคที่เกิดขึ้นมา เป็นความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบในส่วนของประสาท โดยจะเกิดขึ้นมาในทารก และในเด็กเป็นส่วนมาก การที่สมองในส่วนหน้า ได้มีการทำงานโดยเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหว แล้วเกิดความผิดปกติขึ้น จนทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมา หรืออีกนัยหนึ่งคือการที่มีพัฒนาการไม่ได้เกิดความสมบูรณ์ แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาจะเป็นการเกิดผลเสียต่อกล้ามเนื้อ ที่มีการทรงตัวได้ยากลำบากมาก การเคลื่อนไหวของร่างกาย ที่ไม่ได้ปกติแบบเดิมอีกต่อไป ทำให้ใช้ชีวิตได้ยากลำบากมากขึ้น  อาการและสาเหตุของ…

เลือดคั่งในสมอง

เลือดคั่งในสมอง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่ล้วนแล้วส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการที่เส้นเลือดในสมองนั้นเกิดการฉีกขาดขึ้นมาได้แบบไม่รู้ตัว หรืออาจจะแตกขึ้นมาได้ จนมีเลือดที่ไหลออกมาในสมองของเรา ทำให้เซลล์สมองเกิดความเสียหายขึ้น จนต้องมีการรักษาให้ทันเวลา จนเกิดอาการป่วยที่ไม่พึงประสงค์ตามมาอยู่หลายประการ ถ้าหากว่าไม่รักษาจะเสียชีวิตได้  อาการและสาเหตุของภาวะ เลือดคั่งในสมอง อาการที่เกิดขึ้นจะรู้สึกว่ามีความปวดหัวรุนแรงมาก ไม่ค่อยมีแรง…