Tag: วิธีแก้เครียด

ความเครียด

ความเครียด เป็นผลเสียที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างมาก ถ้าไม่มีการป้องกันที่ถูกวิธี ที่มันเกิดขึ้นจากหลายเหตุการณ์ที่พบเจอในปัจจุบันนี้ เป็นผลที่กล้ามเนื้อเรามีการหดตัว ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิต แถมยังอาจจะเกิดโรคมาแบบไม่รู้ตัว ที่เราต้องรู้เท่าทันถึงผลเสียที่เกิดขึ้นกับสุขภาพเราให้มาก จะได้ไม่มีการใช้พฤติกรรมในแบบเดิม แล้วคุณจะไม่มีอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ร่างกายของเราจะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมาก ไม่ว่าจะเป็นการที่หัวใจเต้นแบบผิดจังหวะ เหงื่อไหลออกได้ง่ายมากขึ้น ม่านตาเกิดการขยายมากกว่าเดิม เมื่อเราเกิดภาวะที่หายเครียดไป ร่างกายของเราจะอยู่ในสภาวะที่มันมีความปกติแบบเดิม…