Tag: วัยทอง

วัยทอง

วัยทอง เป็นภาวะที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องเป็นอย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าจะมีช่วงอายุที่อาจจะมีความแต่กต่างกันไปบ้าง ทั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ผู้หญิงเข้าสู่ช่วงที่หมดประจำเดือน เนื่องจากระบบภายในที่เรียกว่ารังไข่ไม่ทำการผลิตไข่ต่อแล้วนั่นเอง และก็ทำให้ไม่มีประจำเดือดออกมาอีกต่อไป ซึ่งทั้งนี้จะส่งผลต่อสภาวะจิตใจที่อาจจะหงุดหงิดง่ายขึ้น และยังเป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังจะเข้าสู่วัยชราแล้วนั่นเอง โดยทั่วไปแล้วอายุเฉลี่ยของท่านที่จะเป็นวัยทองอยู่ในช่วงอายุ 43-55 ปี นั่นเอง  อาการและสาเหตุของ วัยทอง ว่าด้วยลักษณะอาการที่เกิดขึ้น หญิงที่เข้าสู่สภาวะนี้จะมีความรู้สึกว่าร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาจากเมื่อก่อน…