Tag: ลิ่มเลือดอุดตัน

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยมากในช่วงของต้นขา หรือบริเวณน่อง ส่งผลให้เกิดอาการไม่ประสงค์ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นความปวด บวม กดไปแล้วจะรู้สึกได้ว่าเจ็บมาก เป็นต้น โดยปัญหานี้อาจมาจากการผ่าตัด ปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ หรือการไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายนานจนเกินไป จนทำให้มีการกดทับขึ้นมา หรือจะเป็นการที่หลอดเลือดดำเกิดความเสียหายขึ้นมา แน่นอนว่าจะเกิดลิ่มเลือดอุดต้นขึ้น…