Tag: ยุง

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก เป็นไข้ที่เรียกว่ามาแรงมากในช่วงหนึ่ง แต่ตอนนี้ก็มีคนที่เป็นอยู่ด้วย ซึ่งเรียกว่ามีอาการที่รุนแรงและเสี่ยงถึงชีวิตอย่างมาก ที่เรานั้นต้องดูแลตัวเองด้วย ที่มีอยู่หลายสายพันธุ์ถึงขั้น 4 สายพันธุ์เลยทีเดียว โดยตอนนี้จากการที่วิเคราะห์มาแล้วโดยแพทย์ กลุ่มคนที่เป็นมากเลยคือเด็กที่อยู่ในช่วงของวัยไม่เกิน15 ปี ที่ส่วนมากแล้วภูมิคุ้มกันจะต่ำด้วย จึงทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายมากในเด็ก เราต้องมีวิธีการดูแลตัวเอง เพื่อที่ป้องกันให้ถึงที่สุด โดยคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นได้…