Tag: มะเร็งทวารหนัก

มะเร็งทวารหนัก

มะเร็งทวารหนัก เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาได้แบบไม่คาดคิด ที่เกิดขึ้นมาไม่รู้ตัว ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการเกิดเนื้อร้ายขึ้นมาอยู่ในบริเวณทวารหนัก โดยเป็นจุดที่มีการเชื่อมต่อมาจากบริเวณลำไส้ใหญ่ในส่วนปลาย หรืออาจจะบริเวณลำไส้ตรง ส่วนใหญ่แล้วจะถ่ายออกมาเป็นเลือด มีอาการที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นมาอยู่หลายประการ  อาการและสาเหตุของ มะเร็งทวารหนัก อาการที่เกิดขึ้นมา จะมีความคล้ายกับการเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านริดสีดวงทวาร หรืออาจเกี่ยวกับโรคในระบบทางเดินอาหาร จะมีเลือดออกมาจากทวารหนัก เลือดปนมาพร้อมกับอุจจาระ…