Tag: มดลูก

ท้องนอกมดลูก

ท้องนอกมดลูก เป็นภาวะที่สเปิร์มได้รับการผสมกับไข่และไปฝังผิดที่ ซึ่งภาวะเช่นนี้นั้นจะทำให้ตัวอ่อนนั้นไม่ถือว่าจะสามารถที่จะทำการเจริญเติบโตอย่างที่ควร อีกทั้งยังจะส่งผลร้ายและก่อให้เกิดความอันตรายแก่ตัวของหญิงที่ตั้งครรภ์ด้วยนั่นเอง โดยบางรายร้ายแรงถึงขั้นที่เสียชีวิตได้เลยทีเดียว ทั้งนี้ก็ควรที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและปลอดภัยของแพทย์ที่เชี่ยวชาญเท่านั้น  อาการและสาเหตุของภาวะ ท้องนอกมดลูก ในส่วนของเรื่องลักษณะอาการที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเป็น และสามารถพบเห็นได้ทั่วไปก็คือ อาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดร่างกาย หน้ามืดหรือเป็นลม ประจำเดือนไม่มา มีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอด หากร้ายแรงก็สามารถช็อคได้…

ท้องนอกมดลูก

ท้องนอกมดลูก เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาได้อยู่เสมอสำหรับเพศหญิง ที่ต้องรู้เท่าทันและระวังกันให้มาก ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการที่ไข่ได้มีการผสมไปแล้วกับสเปิร์ม ทำให้เกิดเป็นตัวอ่อนมา แล้วได้มาฝังตัวอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ผนังมดลูก ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่ท่อนำไข่ ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาด้วยการที่ตัวอ่อนไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้แล้ว จำเป็นจะต้องรักษา เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหนักในส่วนท่อนำไข่ แล้วยังอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียว จำเป็นจะต้องสังเกตถึงอาการเมื่อได้ตั้งครรภ์  อาการและสาเหตุของ ภาวะ ท้องนอกมดลูก…

อาการปีกมดลูกอักเสบ

อาการปีกมดลูกอักเสบ เป็นปัญหาด้านสุขภาพที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ เพื่อสุขภาพที่ดีของเราในระยะยาว จะได้ไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นมาในภายหลัง โดยสาวๆส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัว โดยที่จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ที่เราต้องพยายามสังเกตอาการตนเองให้ได้ ในทางการแพทย์จึงกล่าวได้ว่า เป็นการติดเชื้อแบคทีเรีย ในส่วนของท่องน้ำไข่ และมีการติดเชื้อในส่วนของทางด้านรังไข่นั้นด้วย ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จนเกิดการอักเสบขึ้นมาได้ อาจจะเกิดได้ทั้งปีกมดลูกของเราทั้งสองข้าง หรืออาจจะเป็นเพียงแค่ข้างใดเพียงแค่ 1 ข้างเท่านั้น…