Tag: ภาวะอารมณ์ดีผิดปกติ

ภาวะอารมณ์ดีผิดปกติ

ภาวะอารมณ์ดีผิดปกติ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความผิดปกติอย่างมาก เพราะผู้ป่วยนั้นจะมีความตื่นตัวที่สูง มีพลังงานในการทำสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยในส่วนมากจะเป็นหนึ่งในอาการของผู้ที่เป็นโรคไบโพลาร์นั่นเอง อาการและสาเหตุของ ภาวะอารมณ์ดีผิดปกติ อาการที่เกิดขึ้น จะพบว่ามีพลังงานมากกว่าปกติ ไม่ว่าร่างกายหรือทางจิตใจ เช่น รู้สึกมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา อารมณ์ดี มีความร่าเริง…