Tag: ภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

ภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

ภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นของทางด้านที่ภาวะนั้นได้มีการเกิดขึ้นได้กับตนเองได้แบบไม่คาดคิด ในการที่เป็นอักเสบกันนั้นของทางด้านกระเพาะที่เป็นการปัสสาวะนั้นเอง โดยในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่ได้ติดเชื้อของสิ่งที่เป็นตัวแบคทีเรียกันนั้นในทางเดินของอวัยวะ จนเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ตามมา จนทำให้เกิดความผิดปกติในร่างกาย มีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ทรมาน แล้วส่วนมากจะเป็นกับทางด้านของเพศหญิงสักมากกว่าของทางด้านเพศชายแล้วในปัจจุบันนี้ และช่วงอายุที่พบมากจะเป็นวัยรุ่นขึ้นไป ซึ่งแน่นอนว่าในระบบขับถ่ายของเรา สิ่งที่สำคัญเลยนั่นก็คือไต เนื่องจากว่าเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการที่ได้กรองสิ่งที่เป็นพวกของเสียในระบบเลือดนั้นออก เพื่อที่จะมีการควบคุมสารต่างๆให้เป็นปกติ แล้วของเสียที่เหลือนั้นจะมีการลำเลียงมายังท่อไตด้วย แล้วสุดท้ายจะจบอยู่ที่กระเพาะปัสสาวะนั่นเอง…