Tag: พุ่มพวง

พุ่มพวง

โรค พุ่มพวง (แพ้ภูมิตัวเอง) คือโรคที่พบได้จำนวนที่น้อยมาก ซึ่งโรคนี้นั้นเป็นโรคที่มีความอันตรายได้ระดับหนึ่งเพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของตัวเองนั้นมีความผิดปกติและจะทำให้เกิดการต่อต้านกันเอง ส่งผลให้สามารถทำลายเยื้อของอวัยวะต่างๆได้ภายในร่างกายอีกด้วย และจะทำให้เกิดการเป็นเรื้อรัง มีผื่นแดงขึ้นตามตัวและใบหน้า ตัวบวม ปวดตามข้อ ทั้งนี้โรคนี้ก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคน ควรที่จะสังเกตอาการและรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด อาการของโรค พุ่มพวง (แพ้ภูมิตัวเอง)ที่สังเกตได้ ผู้ป่วยที่คาดว่าจะเป็นโรคนี้นั้นส่วนใหญ่จะมีอาการแบบไม่ทันได้ตั้งตัวและแบบที่ค่อยๆแสดงออกมาทีละน้อย…