Tag: พิษสุรา

ภาวะถอนพิษสุรา

ภาวะถอนพิษสุรา ในส่วนมากนั้นจะมักพบกับท่านที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แต่จะมีภาวะนี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหยุดดื่มอย่างกระทันหัน หรือว่ามีการดื่มในปริมาณที่น้อยลงกว่าทุกวัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยนั้นจะควบคุมตัวเองไม่ได้ อาจจะมีอาการลงแดงและก็เป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากจนสามารถทำให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียว ช่างเป็นอะไรที่น่ากลัวมากจริง ดังนั้นอย่าลืมที่จะรักสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะ อาการและสาเหตุของ ภาวะถอนพิษสุรา ลักษณะอาการที่ผู้ป่วยจะรับรู้ได้ตัวของท่านเองก็คือ หลังจากที่หักดิบกับการดื่มนั้นจะมีอาการประสาทหลอน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อีกทั้งยังมีความวิตกกังวล…