Tag: ผู้สูงอายุกับความเสี่ยงของการขาดน้ำ

ผู้สูงอายุกับความเสี่ยงของการขาดน้ำ

ผู้สูงอายุกับความเสี่ยงของการขาดน้ำ เป็นอันตรายที่เรานั้นอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้กันทุกอย่าง แต่เรื่องของการที่ร่างกายเกิดภาวะการขาดน้ำที่มากจนเกินไปนั้น จะส่งผลกระทบที่รุนแรงได้มาก ยิ่งเป็นในช่วงของผู้สูงอายความเสี่ยงในเรื่องของการที่ขาดน้ำมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าคนในช่วงของวัยอื่นทั่วไปได้มากกว่าเยอะ โดยจากทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญได้ออกมาพูดผ่านทางรายการโทรทัศน์แล้ว โดยในประเทศไทยผู้สูงอายุที่มีปัญหานี้เป็นจำนวนมาก เราผู้ที่เป็นลูกหลานต้องมาดูถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการให้ผู้ที่สูงอายุมีการปรับตัวในการใช้ชีวิตให้มีความเสี่ยงที่น้อยลงไปได้มากขึ้น ซึ่งมันป้องกันได้ด้วย ผู้สูงอายุกับความเสี่ยงของการขาดน้ำ ปัจจัยเสี่ยงเกิดจากอะไรแน่ ? ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหานี้คือการที่กล้ามเนื้อในร่างกายมันเริ่มที่จะเหี่ยวและหดตัวลงไปจากเดิมมากขึ้น ทำให้น้ำที่เกิดขึ้นภายในของร่างกายเกิดน้อยลงไปได้ด้วย ความรู้สึกที่อยากจะดื่มน้ำมีน้อยลงไป…