Tag: ผลเสีย

นอนดึก

นอนดึก เป็นสภาวะที่ในปัจจุบันนี้เราอาจจะเคยชินกันไปแล้ว ที่ส่งผลต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับสุขภาพเราอย่างมาก ที่ทำให้ร่างกายและสุขภาพของเรานั้นเกิดปัญหามาได้มาก โดยมีสาเหตุที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดล้อมที่อาจจะไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่มารบกวนดังอยู่ตลอดเวลาจนทำให้นอนหลับยากมาก แสงส่องตามากจนเกินไป การนอนมาเป็นเวลา อาจจะเกิดจากการทำงานที่มาเป็นเวลาอย่างเช่น พยาบาล แพทย์ การใช้ชีวิตกลับหรือไปจากต่างประเทศมา แล้วกลับหรือไปมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิม เวลาเดิมทำให้เกิดความผิดเพี้ยนเกิดขึ้น การได้รับยาบางประเภทที่ส่งผลต่อการนอนเป็นผลกระทบที่สำคัญ การเล่นโซเชียล…