Tag: ปัสสาวะ

ปัสสาวะไม่ออก

ปัสสาวะไม่ออก เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกท่าน ที่ไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรืออายุเท่าใดก็ตาม ล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยู่ทั้งนั้น ถ้าหากว่าท่านใดที่ประสบปัญหานี้กับตนเองแล้วจะรู้สึกได้ว่าทรมาน ที่ปวดแต่ปัสสาวะออกมาแล้วไม่ออก มีการดำเนินชีวิตที่ยากมากขึ้น เกิดความกังวลในเรื่องต่างๆได้บ่อยครั้ง แล้วยังสร้างความเครียดและความวิตกกังวลได้ จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและร่างกายได้มากยิ่งขึ้น ทำให้ทางการแพทย์ได้กล่าวถึงปัญหานี้ว่า เป็นการที่ปัสสาวะออกมาไม่ได้เลย ถึงเราจะรู้สึกว่าปวดมากก็ตาม หรืออาจจะปวดแล้วต้องใช้เวลานานพอสมควรในการที่เบ่งออกมา เป็นต้น ทำให้ต้องรู้เท่าทัน…