Tag: ปัญหาสุขภาพ

พาร์กินสัน

พาร์กินสัน เป็นปัญหาสุขภาพที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะนี้ขึ้นกับตัวเอง ที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกาย ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่ร่างกายมีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติไปกว่าเดิม จะเห็นได้ชัดว่าเกิดการสั่นตามร่างกาย แขน ขา เคลื่อนไหวไม่ค่อยได้ ที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้ ที่มันเกิดการเสื่อมของเซลล์สมอง ปัญหานี้ที่ไม่เกิดขึ้นมากระทันหัน แต่ว่าจะค่อยๆเกิดแล้วจะอยู่กับตัวเราได้นาน ในความผิดปกตินี้  อาการและสาเหตุของภาวะ พาร์กินสัน…