Tag: นิ้วล็อค

นิ้วล็อค

นิ้วล็อค เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยจะเป็นการที่นิ้วได้เกิดอาการล็อคขึ้นมาเอง เมื่อได้มีการงอนิ้ว ทำให้ไม่สามารถที่จะกลับมายืดได้แบบเดิมง่ายๆ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต สร้างความรำคาญได้อยู่ไม่ใช่น้อย  อาการและสาเหตุของปัญหา นิ้วล็อค อาการที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่แล้วในภาวะนี้ จะเกิดขึ้นมาที่นิ้วโป้ง นิ้วชี้ หรืออาจเกิดขึ้นที่นิ้วกลางได้ เกิดได้หลายนิ้วในเวลาเดียวกันทั้ง 2…