Tag: ท้องร่วง

ท้องร่วง

ท้องร่วง เป็นสิ่งที่เรานั้นเชื่อว่าหลายๆคนคงเจอกับปัญหานี้มามากอยู่พอสมควร เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่พบเจอกัน อย่างเพื่อนๆหลายคนก็คงเคยเป็นอาการนี้กันมาก ที่เรานั้นต้องพยายามรู้ถึงเท่าทันสาเหตุที่กเดอาการนี้ขึ้นมาได้ เพราะว่าอาจจะส่งผลถึงแก่ชีวิตได้แบบไม่รู้ตัว ถ้าไม่มีการดูแลตั้งแต่เบื้องต้น มันเกิดการที่เราแพ้อาหารบางชนิดที่เป็นสาเหตุหลักเลย ที่มันมีเชื้อแบคทีเรียทีเข้ามาสู่ร่างกายของเราแบบไม่รู้ตัว การที่แพ้ยา การเป็นโรคที่เกี่ยวกับลำไส้ เป็นต้น ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ต้องระวัง แต่จากการวิเคราะห์ส่วนมากแล้วเกิดจากอาหารเลย ที่มันทำให้เกิดอาการนี้ เพราะฉะนั้นอาหารเป็นสาเหตุหลักที่ต้องปรับเปลี่ยนการกินอาหารที่สะอาดมากขึ้นด้วย…