Tag: ท็อกซิกช็อก

ท็อกซิกช็อก

ท็อกซิกช็อก เป็นอาการที่ไม่ค่อยได้พบในปัจจุบันนี้ แต่เกิดขึ้นได้ ไม่ยากให้ชะล่าใจแต่อย่างใด โดยความรุนแรงจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย โดยสามารถเกิดได้จากการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยมีสารพิษเข้ามาในร่างกาย จนทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นมา อยากให้มาทำความรู้จักกับภาวะนี้กันให้มากขึ้น  อาการและสาเหตุของภาวะ ท็อกซิกช็อก อาการที่เกิดขึ้น ส่วนมากแล้วอาการจะเกิดขึ้นมาแบบฉับพลันได้ โดยอาการจะแตกต่างกันไป ที่พบได้มากจะมีไข้ขึ้นสูงอย่างเฉียบพลัน เกิดรอยแดงในบริเวณดวงตา…