Tag: ต้อลม

ต้อลม

ต้อลม คือโรคในบริเวณดวงตาซึ่งมีความผิดปกติบางอย่างในส่วนของเนื้อเยื่อ แต่ว่าไม่ค่อยมีความร้ายแรงในช่วงแรก ซึ่งหากในอนาคตไม่ได้รับการรักษาแต่เนิน ๆ ก็อาจส่งผลให้ผู้ป่วยตาบอดได้เลย ในประชากรส่วนใหญ่มักจะมีโรคนี้เกิดขึ้นกับผู้คนในช่วงอายุ 40-80 ปี แต่ถึงอย่างไรก็มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่มีอาการเกิดก่อนได้อีกด้วย อาการและสาเหตุของ โรค ต้อลม ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถรับรู้ได้ตัวเองก็คือมีดังนี้ อาการที่มักจะเกิดขึ้นในส่วนมากจะมีอาการตาแห้งง่าย แสบตาบ่อยครั้ง…

ต้อลม

ต้อลม เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างมาก โดยดวงตาเป็นสิ่งที่สำคัญในการมองเห็น ในการใช้ชีวิตของคนเรา ที่ต้องให้ความระวังมาก โดยเมื่อเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นกับดวงตาของเรา ต้องให้ความใส่ใจและรู้เท่าทันให้มากที่สุด ไม่ว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้ ในทางการแพทย์กล่าวถึงภาวะนี้ว่า เป็นการที่ตาของเรานั้นมีการเปลี่ยนไปจากเดิม ที่ตอนแรกเป็นเนื้อเยื่อ แล้วอยู่ดีๆมากลายเป็นเนื้องอกขึ้น แต่ว่าไม่ได้ร้ายแรงมากเท่าไหร่นัก ถ้าหากว่ารักษาได้ไว จะไม่เกิดอาการที่รุนแรงแต่อย่างไร…