Tag: ตาบอดสี

ตาบอดสี

ตาบอดสี คือภาวะของการมองเห็นสีบางสีได้อย่างไม่ชัดเจน หรืออาจจะมีความผิดเพี้ยนไปจากเดิมอย่างมาก ทั้งนี้ผู้ที่มีสายตาผิดปกติจะมีอาการให้รับรู้ตั้งแต่เกิด โดยความเสี่ยงจะเกิดขึ้นกับเพศชายได้มากกว่านั่นเอง แต่ทว่าก็ไม่ได้มีความร้ายแรงในเรื่องของความปลอดภัยมากนัก แต่ก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่อาจจะมีความลำบากเกินขึ้นได้ไม่น้อยเช่นกัน ลักษณะอาการและสาเหตุของ โรค ตาบอดสี ว่าอาการที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยนั้นจะมีความแตกต่างกันออกมาแล้วแต่บุคคล โดยจะมีอาการให้สังเกตได้ก็คือ ไม่สามารถจำหรือแยกสีได้บางชนิด มองเห็นสีได้อย่างมากมายแต่บางสีจะไม่สามารถมองได้แบบปกติเหมือนกับคนอื่น ๆ แต่ในผู้ป่วยบางท่านจะมีอาการที่มองเห็นได้แค่เพียงโทน…

ตาบอดสี

ตาบอดสี เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้อยู่บ่อย โดยที่เราอาจจะไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่าตนเองได้ประสบกับโรคนี้อยู่ ที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนมีความเสี่ยงอยู่ด้วยกันทั้งนั้น แล้วจะเกิดได้กับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ในทางการแพทย์ได้กล่าวว่าเป็นการที่เราได้เห็นภาพในบางสีไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร หรืออาจจะเห็นสีเพี้ยนไปเลยก็เป็นได้ จากคนที่มีสายตาเป็นปกติจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยในปัจจุบันนี้เราสามารถทดสอบกับตัวเองได้ ในการค้นหาภาพการทำสอบได้ เป็นการสันนิษฐานที่ให้เราได้สังเกตตนเองกัน ส่วนมากแล้วจะเป็นในสีเหลือง ส้ม แดง และสีเขียว…