Tag: ตาบอดสี

ตาบอดสี

ตาบอดสี เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้อยู่บ่อย โดยที่เราอาจจะไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่าตนเองได้ประสบกับโรคนี้อยู่ ที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนมีความเสี่ยงอยู่ด้วยกันทั้งนั้น แล้วจะเกิดได้กับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ในทางการแพทย์ได้กล่าวว่าเป็นการที่เราได้เห็นภาพในบางสีไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร หรืออาจจะเห็นสีเพี้ยนไปเลยก็เป็นได้ จากคนที่มีสายตาเป็นปกติจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยในปัจจุบันนี้เราสามารถทดสอบกับตัวเองได้ ในการค้นหาภาพการทำสอบได้ เป็นการสันนิษฐานที่ให้เราได้สังเกตตนเองกัน ส่วนมากแล้วจะเป็นในสีเหลือง ส้ม แดง และสีเขียว…