Tag: ตากุ้งยิง

ภัยเสี่ยงใกล้ตัว

ตากุ้งยิง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่ล้วนแล้วจะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ที่เกิดขึ้นได้เรื้อรังมาก ในทางการแพทย์จึงกล่าวได้ว่า เป็นการที่เปลือกตาการอักเสบขึ้นมา จะเกิดตุ่มนูนเล็ก ที่คล้ายกับสิงขึ้น จะทำให้เกิดความทรมานและเจ็บปวดได้อยู่บ่อยครั้ง ที่เกิดขึ้นได้มากกว่าจุดเดียวหรือจะหลายจุดได้ เป็นได้ที่ดวงตาด้วยกันทั้งสองข้าง จนต้องทำการรักษาถ้าหากว่าไม่หายประมาณ 3 วันขึ้นไป แต่โดยปกติแล้วจะหายได้เองไม่กี่วัน ทำให้เราต้องรู้ถึงอาการ…