Tag: ตับอักเสบ

ไวรัสตับอักเสบ เอ

ไวรัสตับอักเสบ เอ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนแล้วเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ ในทางการแพทย์ได้กล่าวว่า เป็นโรคที่มีการอักเสบเกิดขึ้นมาในส่วนของตับ ที่ได้มีการติดเชื้อเกิดขึ้น มาในชนิดเอนั่นเอง ที่ติดต่อกันได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน มีการใช้ของส่วนตัวร่วมกันก็ตาม มีการสัมผัสกับเชื้อที่ได้มีการปนเปื้อนขึ้นมาด้วย จนทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นมา ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีความสุข  อาการและสาเหตุของ ไวรัสตับอักเสบ…