Tag: ดวงตา

ต้อลม

ต้อลม เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างมาก โดยดวงตาเป็นสิ่งที่สำคัญในการมองเห็น ในการใช้ชีวิตของคนเรา ที่ต้องให้ความระวังมาก โดยเมื่อเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นกับดวงตาของเรา ต้องให้ความใส่ใจและรู้เท่าทันให้มากที่สุด ไม่ว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้ ในทางการแพทย์กล่าวถึงภาวะนี้ว่า เป็นการที่ตาของเรานั้นมีการเปลี่ยนไปจากเดิม ที่ตอนแรกเป็นเนื้อเยื่อ แล้วอยู่ดีๆมากลายเป็นเนื้องอกขึ้น แต่ว่าไม่ได้ร้ายแรงมากเท่าไหร่นัก ถ้าหากว่ารักษาได้ไว จะไม่เกิดอาการที่รุนแรงแต่อย่างไร…

ตาบอดสี

ตาบอดสี เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้อยู่บ่อย โดยที่เราอาจจะไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่าตนเองได้ประสบกับโรคนี้อยู่ ที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนมีความเสี่ยงอยู่ด้วยกันทั้งนั้น แล้วจะเกิดได้กับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ในทางการแพทย์ได้กล่าวว่าเป็นการที่เราได้เห็นภาพในบางสีไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร หรืออาจจะเห็นสีเพี้ยนไปเลยก็เป็นได้ จากคนที่มีสายตาเป็นปกติจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยในปัจจุบันนี้เราสามารถทดสอบกับตัวเองได้ ในการค้นหาภาพการทำสอบได้ เป็นการสันนิษฐานที่ให้เราได้สังเกตตนเองกัน ส่วนมากแล้วจะเป็นในสีเหลือง ส้ม แดง และสีเขียว…