Tag: ซิสติก ไฟโบรซิส

ซิสติก ไฟโบรซิส

ซิสติก ไฟโบรซิส เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ผิดปกติของยีนขึ้นมา ทำให้สารคัดหลั่งในอวัยวะของร่างกายมีความเหนียวข้นมาก จนเกิดปัญหาในระบบย่อยอาหาร การหายใจ และรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์ ที่ล้วนแล้วส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต มาทำความรู้จักโรคนี้ให้มากขึ้นกัน อาการและสาเหตุของ ภาวะ ซิสติก ไฟโบรซิส อาการที่เกิดขึ้น จะเกิดขึ้นมาได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กอยู่ ที่พบได้บ่อบจะเป็นการที่ลำไส้ไม่ทำงานในช่วงวันแรกหรือสองวันแรก…