Tag: ซินโดรม

โรคดาวน์ซินโดรม

โรคดาวน์ซินโดรม เป็นอาการที่เรียกว่าพบมากในปัจจุบันนี้ ที่มันส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างมาก ที่เป็นการดูแลตัวเองไปในตัว ซึ่งเกิดจากการที่มีความผิดปกติในเรื่องของโครโมโซมคู่ที่ 21นั้นเกินมานั่นเอง ที่มันทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมา ซึ่งส่งผลร่างกายอย่างมาก ที่เป็นความผิดปกติที่ถ้าหากว่ามันร้ายแรง จะส่งผลต่อสุขภาพของเราได้โดยตรง ที่อาจจะมีผลต่อเด็กในช่วงการเรียน ที่ต้องเรียนแยกออกจากเด็กที่ไม่มีความผิดปกติเรื่องนี้ ที่อายุของเรานั้นจะสั้นกว่าปกติแน่นอน  โรคดาวน์ซินโดรม อาการที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เป็นอาการที่เรียกว่ามีความผิดปกติอย่างมาก…