Tag: จมูกไม่ได้กลิ่น

จมูกไม่ได้กลิ่น

จมูกไม่ได้กลิ่น เป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาได้กับทุกเพศและทุกวัย ทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการสูญเสียการได้รับในส่วนของกลิ่นต่างๆ อาจจะเป็นได้บางส่วน หรืออาจจะเกิดขึ้นมาได้ทั้งหมด เกิดขึ้นได้แบบชั่วคราว หรืออาจจะถาวรเลยขึ้นอยู่กับสาเหตุ ที่จะส่งผลต่อการระคายเคืองอยู่บริเวณรอบๆจมูก ส่วนใหญ่แล้วการที่ไม่ได้กลิ่นนั้น อาจจะเป็นสัญญาณที่ก่อให้เกิดโรคร้ายขึ้นมา ที่เกิดโรคซึมเศร้า และโรคอื่นๆได้ ทั้งนี้จะทำให้ไม่มีความอยากอาหารเท่าไหร่นัก น้ำหนักลดลงกว่าเดิมมาก เป็นต้น  อาการและสาเหตุของ…